За ИМПРО ЕООД

За нас

За фирмата

Фирма “ИМПРО” ООД е създадена през 2015 г. от инженери с над 10-годишен опит в
сферата на инвестиционното проектиране.

През 2017 г. фирмата е преобразувана във фирма “ИМПРО” ЕООД. През 2022 г. Фирмата кандидатства и получава статут на проектантско бюро за комплексно проектиране към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Основната дейност на фирмата се състои в комплексно проектиране на улици, пътища от общинската и републиканската пътна мрежа, съоръжения от техническата инфраструктура /водостоци, подпорни стени и др./, довеждащи водопроводи и вътрешно градски водопроводи и канализации, еднофамилни жилищни сгради, производствени и складови сгради.

Проектантското бюро предлага услуги по изработване на КТП, пътни връзки, организации на движението и временни организации и безопасност на движението по време на строителството.

 

Проектантската дейност на фирмата се осъществява от колектив от професионално подготвени експерти, покриващи целия спектър на комплексното инвестиционно проектиране.

Сертификати

Нашият екип

Управител и мениджър на фирмата: инж. Иван Йовчев – проектант по Части Транспортно строителство, Организация на движението, Временна организация и безопасност на движението, Конструкции, План за безопасност и здраве и План за управлението на строителните отпадъци;

инж. Маруся Косева – Йовчева – проектант по Части Конструкции, План за безопасност и здраве, План за управление на строителните отпадъци и Пожарна безопасност;

инж. Емил Тренов – проектант по Част Геодезия;

инж. Даяна Иванова – проектант по Част Геодезия;

Силвия Конашева – технически сътрудник;

Фирмата е в договорни отношения с проектанти по Част Архитектура, Ландшафтна архитектура, Електрическа, ВиК, Технологии, Геология, ОВК и ЕЕ.