Дата на започване: 2022-10-05
Дата на завършване: 2023-02-08