Дата на започване: 2021-08-03
Дата на завършване: 2022-08-11