Дата на започване: 2019-01-01
Дата на завършване: 2019-02-20

„Еднофамилна жилижна сграда с гараж и ограда“ УПИ IX-616, кв. 48, с. Самоводене