Проектант по част Пътно строителство

Проектант по част Пътно строителство
Длъжност: Проектант по част Пътно строителство

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Извършване на предпроектни и проектни дейности в сферата на инвестиционното проектиране на пътища, улици, съоръжения от пътната инфраструктура, временна организация на движението, организация на движението и транспортни схеми.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Диплома за завършено средно или висше образование /бакалавър/магистър/ по специалност пътно строителство или транспортно строителство;
 • Да познава основните нормативни документи действащи на територията на Р България;
 • Работа с компютър - MS Office, AutoCad, Civil3d, принтер, скенер и плотер;
 • Шофьорска книжка кат В.
 • Познания за работа с геодезически инструменти - Нивелир, Тотална станция, GPS, Дрон, както и работа със специализиран софтуер DJI Terra ще се счита за сериозно предимство.

Отговорности:

 • Съвместна работа с проектантският екип /проектанти с пълна проектантска правоспособност/ и техническият персонал, по създаване и разработване на идейни, технически и работни проекти в сферата на инвестиционното проектиране на пътища, улици, съоръжения от пътната инфраструктура, временна организация на движението, организация на движението и др.
 • Отговорно изпълнение и отношение към поставените задачи и срокове;
 • Прилагане на фирмени стандарти.

КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Желание за развитие в сферата на инвестиционното проектиране;
 • Внимание към детайлите;
 • Интерес към самообучения и иновации в сферата на пътното строителство.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

 • Трудов договор;
 • Сигурно и навременно заплащане;
 • Петдневна работна седмица, 7 часов работен ден;
 • Работа в динамична среда, подходяща за развиване и изграждане на професионални качества в сферата;
 • Съвременен офис в близост до търговски център и парк;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за допълнителни обучения и семинари;
 • Добро заплащане и гарантиране на бонуси при завършване на ключови проекти за фирмата.