Услуги

Предлагаме услугата изработване на знаци за безопасност и здраве по време на строителството, както и знаци за евакуация при пожар и евакуационни схеми за обекти в експлоатация.

Услугата се предлага както самостоятелно, така и към план безопасност и здраве и план за пожарна безопасност.