Автополигон и учебен център

По инициатива на GO WAKE UP изработихме проект за автополигон и учебен център.

Решението се състои в изграждане на две зони на автополигона – свободна зона и зона с организация за движението, която включва и учебен център.

Свободната зона е предвидена в началото на автополигона – при влизането в имота. Функцията на свободната зона е запознаване на кандидат водачите с устройството на автомобила и усвояване на начални умения за движение с МПС. Успоредно с това се предвижда провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС, в частност практически изпити за категории АМ, А1, А2 и А, като за целта ще бъде положена маркировка за обозначаване на петте елемента на изпита.

Зоната с организацията за движението обхваща останалата част от имота. В нея са създадени различни реални ситуации за движение, чрез които кандидат водачите да натрупат практически опит за движение с МПС и спазване на определена организация на движението. Предвидени са различни кръгово, триклонни и четириклонни кръстовища, организирани с пътни знаци, маркировка и светофарна уредба. При създадените пътни ситуации има възможност движението да се регулира и от регулировчик. По протежението на част от улиците са предвидени паркоместа с цел натрупване на практически опит при паркиране.

Представянето на проекта се проведе на 14.03.2019г в рамките на благотворителния концерт „#Убий скоростта, спаси живот“, проведен в НЧ „Напредък 1869“